Sporządzanie kosztorysów budowlanych

 

Kosztorys budowlanyZajmujemy się profesjonalnym sporządzaniem kosztorysów budowlanych. Kosztorys to dokument finansowy, który tworzony jest na potrzeby danej inwestycji.

Każdy nasz kosztorys budowlany składa się ze wszystkich niezbędnych części, czyli:

  • strony tytułowej – określającej m.in. rodzaj kosztorysu, nazwę obiektu, rodzaj robót, wartość kosztorysową robót, dane firmy sporządzającej kosztorys;
  • ogólnej charakterystyki obiektu i robót – określającej m.in. powierzchnię całkowitą, powierzchnię użytkową, kubaturę, krótki opis techniczny obiektu;
  • tabeli elementów scalonych – określającej wartości poszczególnych elementów robót budowlanych;
  • kalkulacji wartości kosztorysowej – wykonanej metodą szczegółową lub metodą uproszczoną;
  • przedmiar lub obmiar robót;
  • załączników.

 

Kosztorys budowlany sporządzany przez fachowców

Zlecony nam kosztorys budowlany sporządzany jest przez fachowców. Nasi kosztorysanci przygotują dokument, który pozwoli na rzetelne oszacowanie kosztów związanych z budową danej inwestycji. Zajmujemy się sporządzaniem kosztorysów budowlanych ofertowych oraz inwestorskich. Kosztorys ofertowy przygotowuje się przed podpisaniem umowy i przed wykonaniem inwestycji. Kosztorys inwestorski określa szacunkowe koszty robót budowlanych. Sporządzany jest na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji technicznej budynku.

Jeśli wiec planują Państwo budowę budynku wielorodzinnego, biurowego, handlowego lub inną inwestycję budowlaną, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy dodatkowych informacji na temat sporządzanych kosztorysów.