Jak wykonać prawidłową izolację fundamentów?

Fundamenty stanowią jedną z najważniejszych części każdego budynku, ponieważ odpowiadają za jego stabilność, a także pozwalają na przenoszenie obciążeń związanych z jego masą na podłoże, na którym został posadowiony dany obiekt. Poza zabezpieczaniem budowli przed osiadaniem ich rolą jest również oddzielenie nadziemnych części obiektu od gruntu. Daje to doskonałą ochronę przed wychładzaniem, a także tworzy skuteczną barierę dla wody znajdującej się w glebie, a także wód powierzchniowych i opadowych. Dla osiągnięcia takich rezultatów nie obejdzie się jednak bez wykonania odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej albo przeciwwodnej, w zależności od warunków hydrogeologicznych. Zlecając prace przy fundamentowaniu, należy więc szukać doświadczonego wykonawcy oferującego usługi budowlane. W Bydgoszczy doskonałą reputację ma w tym obszarze firma KOM & BUD. Przyjrzyjmy się bliżej izolowaniu fundamentów i sprawdźmy, dlaczego będzie niezbędne.

Jakie rozwiązania stosuje się przy izolowaniu fundamentów budowli?

Elementy konstrukcyjne budynku muszą zostać dobrze zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych, a zwłaszcza wody. Dla ochrony przed podciąganiem kapilarnym wykonuje się hydroizolacje poziome. Tam, gdzie pojawia się zagrożenie przesiąkaniem, stosowane są hydroizolacje pionowe.

Jakie są rodzaje izolacji przeciwwodnych?

Izolacje przeciwwodne wykonuje się, wykorzystując dwa rodzaje materiałów. Mogą to być membrany hydroizolacyjne, które przybierają różne formy. W grę wchodzą zarówno tradycyjne papy polimerowo-bitumiczne, jak i nowoczesne syntetyki np. specjalne folie kubełkowe. Alternatywę stanowią masy uszczelniające, które dają możliwość wykonywania powłok bezspoinowych. Do ich produkcji używa się mas bitumicznych albo polimerowo-bitumicznych. Najczęściej są to np. elastyczne szlamy uszczelniające, masy KMB lub PMBC, a ponadto substancje hybrydowe łączące zalety mas KMB i szlamów. Możliwe jest też użycie preparatów penetrujących, które zwiększają wodoodporność dzięki hydrofobizacji albo wypełnianiu porów.