Jaki rodzaj fundamentowania wybrać do swojego domu?

Każdy obiekt budowlany musi zostać związany z podłożem w taki sposób, by właściwie rozkładały się obciążenia wynikające z jego masy oraz oddziaływań powstających podczas eksploatacji. W przypadku domów jedno i wielorodzinnych ważne okaże się zastosowanie takiego fundamentowania, które zagwarantuje równomierne osiadanie oraz zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom np. pękaniu murów. W tym celu trzeba zrealizować rozwiązania określone w sporządzonym przez architekta lub konstruktora projekcie. Najłatwiej będzie to uczynić, nawiązując współpracę ze sprawdzoną firmą oferującą usługi budowlane. W Bydgoszczy najlepiej wybrać KOM & BUD, specjalizująca się we wznoszeniu stanów surowych otwartych i zamkniętych, w tym układaniu pokryć dachowych. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom związanym z fundamentami.

Klasyczne sposoby fundamentowania

Najczęściej wybieranym rodzajem fundamentowania będzie wykonanie ław fundamentowych i wzniesienie na nich ścian, które wychodzą ponad powierzchnię podłoża. Takie rozwiązanie jest najbardziej uniwersalne i sprawdza się w przypadku większości obiektów. Będzie też nieodzowne, jeżeli budynek ma być podpiwniczony. Alternatywą okaże się przygotowanie tzw. płyty fundamentowej, a więc typu wylewki robionej na powierzchni podłoża i po ułożeniu odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Takie wyjście jest z reguły stosowane, jeżeli podłoże ma niższą nośność lub poziom wód gruntowych jest dość wysoki i uniemożliwia stabilne posadowienie konstrukcji. W miejscach szczególnie wymagających w grę może też wchodzić skorzystanie z elementów dodatkowych np. wykonania palowania lub specjalnego ulepszania podłoża przez wymieszanie go z właściwym spoiwem na bazie cementu albo wapna.

Co wiąże się ze zmianą sposobu fundamentowania?

Decyzja o zmianie sposobu fundamentowania wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich wyliczeń i wprowadzenia poprawek do projektu. Jest to dopuszczalne tylko wówczas, gdy będzie się na nie zgadzał architekt lub konstruktor.