Formalności wymagane do konstrukcji dachu?

Budowa nowego obiektu lub znaczące zmiany w już funkcjonującym obiekcie często wymaga spełnienia pewnych warunków. Wiele zależy od zakresu zaplanowanych robót, a także lokalizacji budynku względem granic działki. Dowiedz się, które prace związane z konstrukcją dachową wymagają pozwolenia, które zgłoszenia, a które można wykonać bez informowania urzędu.

Budowa lub wymiana konstrukcji dachowej bez formalności

W przypadku budowania lub remontowania domu na podstawie zgłoszenia z projektem, wymiany pokrycia dachowego nie trzeba zgłaszać do urzędu. Dotyczy to domów jednorodzinnych, wolnostojących, których obszar oddziaływania mieści się w całości na danej posesji. Oznacza to, że obiekt taki i prace w nim prowadzone nie wpływają na możliwości zabudowy sąsiednich działek. Trzeba zatem uwzględnić odległość wynoszącą minimum 3 m dla zwróconych ku granicy działki ścian, bez okien oraz drzwi. Jeśli ściana ma wbudowane okna i drzwi, odległość ta zwiększa się do 4 m.

Warto pamiętać, że konstrukcja dachu to ważny element budynku. Musi być stabilna, wytrzymała i estetyczna. Jej wzniesienie warto powierzyć profesjonalistom. Jeśli planujesz wykonać lub wymienić pokrycie dachowe w Bydgoszczy, lub okolicy, skontaktuj się z nami.

Jakich formalności można się spodziewać podczas wznoszenia lub wymiany dachu?

Pozwolenie na budowę jest niezbędne, jeśli wraz ze zmianą konstrukcji dachu planuje się:

  • nadbudowę domu,
  • przebudowanie przegród zewnętrznych,
  • przebudowę elementów konstrukcyjnych dachu,
  • zmiany lub remont dotyczą domów położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków.

Wniosek o pozwolenie na budowę musi również zawierać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Trzeba do niego dołączyć również projekt budowlany oraz decyzję o warunkach zabudowy.