Dlaczego wykonywanie renowacji obiektów zabytkowych jest bardziej wymagające od stawiania nowych budynków?

Stawianie nowych budynków jest wymagającym zajęciem, jednak dużo trudniejsze jest wykonanie renowacji obiektów zabytkowych. Po pierwsze może być to dużo bardziej kosztowne. Po drugie wymaga stosowania specjalnych materiałów i szczególnych norm bezpieczeństwa. Po trzecie- formalności. Z racji różnych form ochrony zabytków, należy złożyć większą ilość dokumentów. Po czwarte niezbędna jest specjalistyczna wiedza fachowców i doświadczenie.

Formalności związane z renowacją obiektu zabytkowego

Obiekty zabytkowe są chronione prawnie. Formy ochrony to, np.: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historyczny, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, a także wpis do gminnego rejestru zabytków. Wniosek o prowadzenie robót budowlanych, należy zgłosić do właściwego Urzędu Ochrony Zabytków. Do wniosku, należy dołączyć projekt budowlany. Po uzyskaniu zgody, należy jeszcze postarać się o pozwolenie na budowę.

Ile może kosztować renowacja obiektu zabytkowego?

Koszt inwestycji w renowację zabytkowego obiektu zależy przede wszystkim od stanu, w jakim on się znajduje. Nawet jeżeli zakup takiego budynku nie wyniósł wiele, to remonty mające na celu przywrócenie mu dawnego wyglądu mogą pociągnąć za sobą znacznie wyższe kwoty. Na wysokość kosztów wpływa też forma ochrony, która obejmuje dany obiekt. Konieczna obecność konserwatora, znacznie podnosi cenę. Można jednak postarać się o dotacje.

Jakich materiałów można użyć do remontu obiektu zabytkowego?

Koszty inwestycji zależą też od materiałów, jakich należy użyć do renowacji obiektu zabytkowego. Remont dopuszcza zastosowanie innych materiałów, niż tych używanych pierwotnie. Inaczej sprawa się ma, kiedy należy przeprowadzić prace konserwatorskie. Wtedy materiały trzeba dostosować do wymogów, które dotyczą też stolarki okiennej i drzwiowej.