Poszczególne etapy budowy

Po dopełnieniu wszelkich formalności, związanych z chęcią postawienia domu, można przystąpić do jego budowy. Proces ten składa z pięciu etapów: stanu zerowego, stanu surowego otwartego, stanu surowego zamkniętego, robót wykończeniowych i odbioru budynku. Każdy etap ma określony przeciętny czas wykonania. Oprócz tego różnią się one zakresem wykonywanych prac.

 

Etap stanu zerowego to: wykonanie prac ziemnych, budowa fundamentów, wykonanie podpiwniczenia, przygotowanie elementów zbrojenia, wytyczenie tras przyłącz, a także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w fundamentach. Przeciętny czas na ten etap to od 2 do 4 tygodni, zależnie od warunków zewnętrznych.

Etap stanu surowego otwartego to moment na wykonanie prac murarskich i konstrukcyjnych. Oprócz tego w tym czasie powstaje więźba dachowa i pokrycie dachu, a także rynny. Trwa on znacznie dłużej, niż pierwszy etap, ponieważ od prawie trzech do czterech miesięcy.

Domknięciem budynku jest etap określany jako stan surowy zamknięty. Mieści się w nim: montaż stolarki okienno-drzwiowej, wykonanie wszelkich instalacji, docieplenie i położenie tynków wewnętrznych. Przeciętnie potrzeba na to od trzech do pięciu miesięcy.

Ostatnimi pracami w domu są czynności wykończeniowe. Nie da się jednoznacznie określić czasu trwania tego etapu, ponieważ ilość elementów do wykonania, zależy od projektu i wizji inwestora. Wiąże się to też z zatrudnieniem fachowców z różnych dziedzin, np. malarzy, dekarzy, glazurników, stolarzy itp.

Zakończeniem budowy jest odbiór budynku przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przede wszystkim sprawdza on, czy wykonanie jest zgodne z projektem, a także czy instalacje funkcjonują prawidłowo. Następnie, należy dokonać kilku formalności. Po ich dopełnieniu dom jest gotowy do zamieszkania.